GÖRSEL SANATLAR

Yeteneklerinin Farkında Bireyler Yetiştiriyoruz...

   Evrensel bir dil olan görsel sanatlar öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, hayal güçlerini ifade ettikleri en önemli alandır.

   Anaokulundan itibaren öğrencilerimize uygulamalı olarak tuval üzerine akrilik boya, pastel boya, sulu boya ve karakalem desen teknikleri uygulamalı olarak öğretilir. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

   Öğrenciler gözlem yapma, çözümleme, yorumlama ve yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını ( nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku vs. ) kullanabilme becerilerini geliştirirler. Figürlü çalışmalar, soyutlamalar, manzara, ölü-doğa, enteriyör, tasarım çalışmaları, perspektif, kolaj sanatsal baskı, grafik tasarım çalışmaları, asamblaj, üç boyutlu form çalışmaları gibi konularda sınıf düzeylerine göre farklı malzeme ve teknikleri kullanarak uygulamalar yaparlar.

   Öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarla kültürel etkinliklere; performans, sergi ve yarışmalara katılarak okulumuzu başarı ile temsil ederler.

KAYIT BAŞVURUSU

KAMPUS SEÇİMİ

OKUL SEÇİMİ

SINIF SEÇİMİ