TR EN

YABANCI DİL EĞİTİMİ

YABANCI DİL EĞİTİMİ

DİL ÖĞRETİMİNDE ÖNCÜ OKUL

Aka Okulları’nda İngilizce ana yabancı dil, Almanca ve İspanyolca ikinci yabancı dil olarak öğretilmektedir. Kulüp çalışmalarımız arasında Fransızca eğitimi de bulunmaktadır.

Bir yabancı dilin ne derece iyi öğrenildiğinin anlaşılabilmesi için başvurulacak en güvenilir yöntem uluslararası geçerliliği olan sınavlarla öğrencilerin bilgilerinin sınanmasıdır. Okulumuz bu sınavları destekleyerek kaliteli eğitime verdiği önemi göstermektedir.

Uluslararası iletişimin olağanüstü önem kazandığı günümüzde Aka Okulları Avrupa standartlarında sürdürdüğü Yabancı Dil Eğitiminde öğrencilerini Cambridge ESOL (Starters, Movers, Flyers, KET, PET ve FCE) + Almanca FIT 1 , FIT 2 ve İspanyolca DELE  gibi uluslararası sınavlara hazırlamakta ve bu sınavlara katılarak dil yeterliliklerini sertifikalandırmaktadır. Ayrıca Anaokul ve ilkokul birinci sınıfları sadece konuşma ağırlıklı olan ve İngiltere’den gelen İngiliz akademisyenler ile bire bir yapılan Trinity sınavlarına hazırlamaktadır. Bu sınavlarda öğrencilerimiz %100 başarı göstermektedirler. Trinity sertifikası, İngilizce’yi yeterli derecede anlayıp güvenle kullanıldığını  gösteren uluslararası akreditasyonlu bir belgedir

Aka Okulları, gerek basılı gerekse dijital öğrenim gereçleri formatında tüm dünyada başarısı kanıtlanmış nitelikli İngilizce öğretimi gereçlerinden yararlanmaktadır.

Yabancı dil derslerimizde öğrencimizin okuma, konuşma, anlama ve yazma yeteneklerinin gelişimini destekleyici eğitim uygulamaları yapılır.

Yabancı dili yaşamın bir parçası haline getirecek bir program uyguluyoruz. Kulüp çalışmalarımızda yabancı dili aktif kullanma amaçlı etkinlikler planlanarak(Drama, Münazara, Şiir Dinletisi, Kitap Analizi)  öğrencilerimizin dil gelişimi desteklenmektedir.

Doğal öğrenme ortamı olarak dizayn edilen ORT sınıfımızda öğrencilerimiz kitap karakterlerini canlandırmakta, drama yapmakta ve kitap okuyarak keyifli zaman geçirmektedirler.

Yabancı Dil Eğitiminde de teknolojiyi ileri düzeyde kullanıyoruz. Eğitim materyallerinin online uygulamaları, dijital ansiklopedi, ve e-öğrenme ortamlarını öğrencilerimizle buluşturuyoruz.

Her yıl düzenlediğimiz yurtdışı yaz dil okullarıyla (Amerika- İngiltere) öğrencilerimiz hem öğrendikleri yabancı dili pekiştirirler hem de vizyon kazanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlarlar.

Ayrıca Amerika’da düzenlenen GEMUN konferansına Aka Koleji öğrencileri katılıp farklı ülkelerin delegasyonlarında görev alırlar. Böylece hem yabancı dil, hem de temsil yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Kardeş okul uygulamalarımızla her yıl onlarca öğrencimizi yurtdışına götürme imkanı sağlıyoruz. Bu programlarda öğrencilerimiz bilimsel bir proje üzerinde çalışmalarını yürütürken tüm iletişimlerini İngilizce yada Almanca olarak sürdürmektedirler. Bu vesileyle öğrencilerimiz yabancı dili etkin bir şekilde kullanma imkanı bulmuş olurlar.

 

İngilizce eğitim programımız IB Baccalureate Programı kapsamında ana ders, (main course), yetenek, (skills), öykülendirme, (ORT) ve İngilizce Matematik, İngilizce Fen ve Eco Çevre Projeleri olarak bölümlere ayrılır.

Amacımız yabancı dili sınıf dışına taşımak, daha kullanılabilir, hayatla iç içe bir hale taşımaktır.

Kullandığımız CLIL yöntemi ile öğrencilerimize İngilizce merkezli disiplinler arası öğrenme sağlanır

Aka Okullarında Karakter Eğitimi (Değerler Eğitimi) hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilmektedir.

Öğrencilerimize kendisine ve topluma yararlı olacak evrensel değerleri  kazandırmak, ahlaki sosyal açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerek Türkçe gerekse İngililzce olarak karakter eğitimi sunmaktayız.

Karakter Eğitimi Projeleri, öğrencilere sınıf içerisinde, etkinlikler, sınıf çalışmaları, oyunlar ve örnek olay yöntemleriyle çocuklara evrensel değerlerin kavratılması ve bu değerleri duygu, düşünce ve davranışlarına yansıtabilmesi amacıyla uygulanan bir rehberlik programıdır.

KAYIT BAŞVURUSU

KAMPUS SEÇİMİ

OKUL SEÇİMİ

SINIF SEÇİMİ