ZEKA ve AKIL OYUNLARI

Zeka Oyunları ile Kazanılan Beceriler

 · Akıl yürütme

· Problem çözme

· İletişim

· Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma

· Eleştirel düşünme

· Yaratıcı düşünme

· Araştırma

· Karar verme

· Bilgi teknolojilerini kullanma

· Girişimcilik

Akıl Oyunları

·   Dünyada yaygın olan zeka oyunları ile tanışır, kurallarını ve çözümle ilgili yöntemleri, yaklaşımları  öğrenir.

·   Kuralları ve ipuçlarını kullanarak problem çözmeyi öğrenir.