EĞİTİM FELSEFEMİZ

Eğitim Anlayışımız Farkımızdır...
   Sorgulamaya dayalı öğretim sistemimizde dersler öğrencilerin ürettikleri sorular çerçevesinde işlenir. 
Gelecekte farklılık yaratacak bireylerin yetişmesi hedefimizdir.

   Öğrencilerin eğitim süresi boyunca öğrenmesi gerekli bilgilerin yaşamın içine de aktarılması eğitimin esasıdır. 

   Okulun temel fonksiyonlarından birini teşkil eden sorgulayan öğrenme metodu; öğrencilerin akademik süreçte interaktif olmalarını sağlar. 

   Teorik bilgiler, okuldaki tüm donanımlı laboratuarlarda işlenen uygulamalı deneysel derslerle de desteklenerek, yaparak yaşayarak öğrenme sağlanır.

KAYIT BAŞVURUSU

KAMPUS SEÇİMİ

OKUL SEÇİMİ

SINIF SEÇİMİ