KURUCUMUZDAN


İnsanlık tarihi boyunca eğitimin süreklilik arz eden ve değişen unsurları olmuştur.

Eğitimin farklı zamanlara ve toplumlara göre hiç değişmeyen, en öncelikli hedefi bilgili ve ahlak uyumunu gerçekleştirebilen güçlü şahsiyetler yetiştirmektir.

Eğitimin değişen unsurlarının başında bilginin aktarım hızı ve gücü gelmektedir. Özellikle iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler, eğitimi tam anlamıyla küresel bir faaliyet konumuna sokmuştur.

Bugün insanoğlunun en temel meselesi; değişmeyen, evrensel insanlık değerleri ile hızla değişen teknolojik imkânlar arasında yeni bir anlam dünyası kurabilmektir. Böyle bir anlam dünyası ancak eğitimin bilgi ve ahlak boyutunu kendi içinde bütünleştirebilmiş güçlü şahsiyetlerin, teknolojik imkânları en iyi şekilde kullanabilmesi ile oluşturulabilir.

İşte bizim temel eğitim felsefemiz, çocuklarımızın şahsiyetlerinin oluştuğu ilk ve orta eğitim düzeylerinde anlam dünyasını çocuklarımızda oluşturabilmek ve onları kendisiyle, toplumuyla ve bütün insanlık alemi ile barışık; çevresi ile bütünleşebilmiş, özgüvene sahip, çağdaş dünyanın gerektirdiği bütün bilgi ve beceriler ile donanmış, yeniliklere açık ve araştırmacı bireyler olarak yetiştirmektir.

Olan inancımız şudur ki; köklü bir tarihi birikime ve son derece önemli bir coğrafyaya sahip bulunan milletimiz bu niteliklerle donanmış, güçlü nesillerin omuzlarında yarınlara daha güvenli ve iddialı bir şekilde hazırlanacaktır. Bizim eğitim anlayışımız; bütün insanlığı kuşatıcı evrensel değerler ile toplumumuzu tarih sahnesinde öne çıkartacak yerel değerlerimiz arasında sağlam bir köprü kurmaya dayalı olacaktır.

İnsanlığın geleceği; bilgi, ahlak ve teknoloji temelleri üzerinde yükselecektir. Bu temelleri eğitim felsefemizin vazgeçilmez ilkesi olarak benimseyen AKA Koleji toplumumuzu yeni yüzyıllara hazırlamanın ağır sorumluluğunun bilinci içindedir. 

Ulvi Halim Kadıoğlu