LİSE


Aka Koleji

Biliyoruz ki,

Bir insanı sevmekle başlar her şey...
Gün doğuyor, gece bitiyor.
Doğadaki her canlı yeni bir sabaha uyanıyor,

Her şey canlanıyor.
Öğrencilerimiz, güvercinler gibi kanat çırpıp yeni bir günü müjdeliyor bize.

1999 yılında İstanbul Bahçelievler kampüsünde eğitim ve öğretime başlayan 2008 yılında Tekirdağ'daki kampüsünde başarılara imza atmaya devam eden AKA Koleji bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve Tekirdağ yerleşkesinde Fen Lisesi kısımları bulunmaktadır.

Eğitimde, öğrencilere bilgiyi yüklemek yerine, onlara bilgi kaynaklarına ulaşma yollarını ve bunları nasıl kullanacaklarını öğretmeyi amaç edinen AKA Koleji, kurulduğu günden beri sorgulayan, araştıran, düşünen ve eleştirebilen; dünyaya ve çevresine karşı farkındalık geliştirmiş "Dünya İnsanları" yetiştirmektedir.
2004 yılında Uluslararası Bakalorya (IBO) dan IB diploma programı için yetkilendirilen Aka Koleji aynı zamanda, İlk Yıllar (PYP) ve Ortaokul Yıllar (MYP) programlarını da benimsemiş ve eğitim programlarına dahil etmiştir.


Eğitimin gerçek amacı sürekli soru soran bir birey meydana getirmektir.
B. Creighton

 

 

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Eğitim Anlayışımız Farkımızdır...
Sorgulamaya dayalı öğretim sistemimizde dersler öğrencilerin ürettikleri sorular çerçevesinde işlenir. 
Gelecekte farklılık yaratacak bireylerin yetişmesi hedefimizdir.

Öğrencilerin eğitim süresi boyunca öğrenmesi gerekli bilgilerin yaşamın içine de aktarılması eğitimin esasıdır. 

Okulun temel fonksiyonlarından birini teşkil eden sorgulayan öğrenme metodu; öğrencilerin akademik süreçte interaktif olmalarını sağlar. 

Teorik bilgiler, okuldaki tüm donanımlı laboratuarlarda işlenen uygulamalı deneysel derslerle de desteklenerek, yaparak yaşayarak öğrenme sağlanır.

 

IB DİPLOMA PROGRAMI

Aka Koleji: Kalitesi Dünyaca Tescillenmiş Eğitim Kurumu

İstanbul AKA Koleji, uluslararası geçerliliği olan ve MEB tarafından onaylanan Uluslararası Bakolorya programını Türkiye'de uygulayan seçilmiş kurumlardan biridir. 
 
Eğitim sürecinin son iki yılında ( 11 ve 12'nci sınıflar), istekli öğrenciler arasından IB programına katılmaya hak kazanan ve bu programın gereklerini başarıyla yerine getirenler MEB diplomasının yanı sıra Uluslararası Bakalorya diploması da almaya hak kazanırlar.

IB programı, öğrencilere konuları derinlemesine incelemeyi, eleştirel düşünmeyi, karşılaştırmalı bakış açısıyla araştırma yapmayı ve bunları bir tez halinde sunmayı öğretirken öğrencilerin yaratıcılıklarını da etkinliklerle ortaya çıkaran bir programdır. Bu metodoloji, öğrenciler IB programına katılsın veya katılmasın Aka Kolejinin tüm sınıflarında uygulanır.

IB eğitiminin bir parçası olan TOK (Theory of Knowledge - Bilgi Kuramı) ve CAS Programı (Creativity, Action, Service -Yaratıcılık, Spor, Toplum Hizmeti) öğrencilerin yaşayarak, deneyerek öğrenmelerine yardımcı olan bir programdır. 

IB felsefesinin temelinde " bireyin bir bütün olarak eğitimi " görüşü var olduğu için her aday, IB programını takip ederken yaratıcılık, spor ve toplum hizmeti çalışmalarında yer alır.

IB organizasyonunun büyük önem verdiği CAS Programı, öğrenilenlerin gerçek hayat tecrübelerine dönüştürülmesi anlamına gelir.

IB Diploması alabilmek için, iki yıl içinde yukarıda belirtilen üç alanda dengeli olarak 150 saatlik bir çalışma yapılarak CAS ve 100 saatlik TOK programının tamamlanması gerekmektedir.

 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Aka Koleji 'nde Bilgi Toplumunun Seçkin Bireyleri Yetişir.

Öğrenme farklı ortamlarda gerçekleştiği zaman başarı daha da artmaktadır. Okulumuzdaki bilgisayar destekli eğitim, sadece bilgisayar derslerinde değil, diğer tüm derslerde de uygulanarak alanlar arası etkileşim sağlanır.

Tam donanımlı bilgisayar laboratuarlarının yanında Aka Koleji'nin tüm derslikleri bilgisayar ve projeksiyon cihazları ile donatılıp, bilgisayarlarımıza yüklenen öğretici eğitim programlarıyla zenginleştirilmiştir.

Ders dışı zamanlarda da kullanıma açık olan bilgisayar laboratuarlarımızda, kesintisiz internet bağlantısı sayesinde öğrencilerimizin rahatça araştırma yapabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Küreselleşen Dünya ile Aynı Anda Tüm Teknolojik Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz.


Akıllı Tahtalar
Bilgisayar ve projeksiyonların yanı sıra, derslerde kullanılan akıllı tahtalar öğrencilerin derse katılımını arttırır. Ders içi sunumların daha etkin yapılmasını ve işlenen derslerin akıllı tahta üzerinden bilgisayara kaydını sağlar.
Bu uygulama interaktif her ortamda öğrencinin bu bilgilere ulaşmasına olanak sağlar.

CPS Objektif Değerlendirme
Öğrencilerin ders içi etkileşimi, bireysel katılım ve rekabetini sağlayan İnteraktif Yanıtlama Sistemi olan CPS aracılığıyla öğrencilerin öğrenim seviyeleri değerlendirilir.

 

KÜTÜPHANE

Her günün başlangıcında 20 dakika "Biz Kitap Okuyoruz" saati

Kitapların İçindeki Dünyaları Keşfediyoruz

Kütüphanemiz, her seviyeden öğrencilerimizin öğrenim hayatları boyunca başvurabilecekleri tüm konulardaki kitaplardan oluşturulmuş geniş ve uluslararası bir arşive sahiptir.

Kütüphanemiz öğrencilerin güncel süreli yayınları düzenli olarak takip etmelerine olanak tanır.

 

SPORTİF FAALİYETLER

"Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim."  M. Kemal ATATÜRK

Aka Koleji'nde Spor Bir Hayat Biçimidir
Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel gelişimlerinin yanında mücadele ve fair play duygusu, birliktelik ve öz disiplin gibi kişisel gelişimlerine de katkı sağlaması sebebi ile Aka Koleji'nde sportif faaliyetlere büyük önem verilir.

Amacımız, öğrencilerimize sporu sevdirmek, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmektir. 

Sporun her dalında çocuklarımızın fiziksel gelişimleri göz önünde bulundurularak, ilgili ve yetenekli oldukları branşta yetişmelerine gayret gösterilmektedir.

Beş kulvardan oluşan yarı olimpik yüzme havuzumuzda öğrencilerimizin su sporlarını öğrenmeleri ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmaktadır.

Doğal buz pistimizde uzman öğretmenler tarafından buz pateni eğitimleri verilmektedir. Spor salonumuz öğrencilerimize klasik spor aktivitelerinin dışında, masa tenisi, dans, aerobik ve jimnastik gibi sportif aktiviteleri de yapmalarına imkan sağlamaktadır.

 

 

REHBERLİK

AKA ANADOLU VE GENEL LİSE REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Sınıflara yönelik Rehberlik Çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma; bireye, kişisel sorunlarının çözümünde en iyi verimi alabilmek için gerekli olan bilgileri sağlayan, kişinin isteklerini ve imkanlarını, çeşitli özelliklerini tanımasına yardımcı olan, sürekli bir hizmet alanıdır. Çocuğun okul yaşamına başlaması ile birlikte, psiko-sosyal, bilişsel ve fizyolojik gelişim sürecini desteklemek amacı ile çalışmalarını sürdürür.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma'nın sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için, öğrenci-öğretmen-veli işbirliğinin sağlanması gerekmektedir. Psikolojik Danışmanlar; sadece sorun yaşayan öğrenciler ile değil, tüm öğrencilerle çalışırlar.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimizin ilkeleri; işbirliği, gizlilik, tarafsızlık, bireye saygı, bireysel farklılıklara saygı, süreklilik, gönüllülük ve güvendir.

ÇALIŞMALARIMIZ 
Öğrenciye Yönelik Çalışmalar 
Oryantasyon çalışmaları
Öğrenci tanıma çalışmaları
Öğrenciyi yönlendirme çalışmaları
Bireysel danışmanlık ve grup çalışmaları
Konferans ve sosyal etkinlik çalışmaları
Mesleki rehberlik çalışmaları
Farklı öğrenen gruplar için bireyselleştirilmiş eğitim çalışmaları 

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar 
Oryantasyon çalışmaları
Sınıf Rehber Öğretmenliği çalışmaları
Danışmanlık çalışmaları
Hizmet içi eğitim seminerleri

Veliye Yönelik Çalışmalar 
Anne-Baba danışmanlık çalışmaları
Konferans ve sosyal etkinlik çalışmaları
Bültenler aracılığıyla bilgilendirme

 

BESLENME

Sağlıklı nesiller sağlıklı beslenerek yetişir.

Kendi mutfağımızda uzman kadromuzca hijyenik koşullarda hazırlanan öğünler öğrencilerin beslenme gereksinimlerine uygun şekilde hazırlanır.

Anaokulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilirken, ilköğretim ve lise kısmımızda öğle yemeği verilmektedir. 

Yemek servisi almayan öğrencilerimiz için kantinimizde geniş yiyecek ve içecek seçeneklerimiz mevcuttur.

 

GÖZLEMEVİ

İstikbâl Göklerdedir." K. Atatürk

Aka Koleji Güneş ve Uzay Gözlemevi, ülkemizde ilk ve orta dereceli okullar bünyesinde yer alan birkaç gözlemevinden biridir. 

Gözlemevinde her kademedeki öğrencilerimiz uzayın görkemli büyüklüğünü; en yakın yıldızımız Güneş'i, gezegenleri, Güneş Sistemini, doğal ve yapay uyduları, göktaşı yağmurlarını, yıldızları, ölen yıldız kalıntılarını, yıldız doğum bölgelerini ve daha birçok gökyüzü cismi ve olayını gözlemleyerek, öğrenme fırsatı bulurlar. 

Gözlemevi okul öğrencileri dışında velilerimiz ve çevre halkının da gözlem yapmasına olanak sağlar.

 

SAĞLIK

Sağlık En Büyük Zenginliktir. Okulumuzda öğrencilerimizin sağlık sorunlarına anında müdahale edebilecek ve gerekli önlemleri alabilecek bir doktor ve hemşirenin görev yaptığı sağlık birimimiz mevcuttur. Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşan öğrenci hemen sağlık birimine yönlendirilir.

 

ULAŞTIRMA

Öğrenci servisleri özel ulaştırma hizmeti veren firmalar tarafından yapılmaktadır. Servislerimizde, önceliğimiz güvenli ulaşımdır. Öğrencilerimiz hosteslerimiz eşliğinde seyahat etmekte ve yasal hız sınırlarına dikkat edilerek, araçlarımızda güvenlik kemeri uygulaması zorunlu tutulmaktadır.