İLK-ORTAOKUL


Aka Koleji

Biliyoruz ki,
Bir insanı sevmekle başlar her şey...


Gün doğuyor, gece bitiyor.
Doğadaki her canlı yeni bir sabaha uyanıyor,
Her şey canlanıyor.
Öğrencilerimiz, güvercinler gibi kanat çırpıp
yeni bir günü müjdeliyor bize.

1999 yılında İstanbul Bahçelievler kampüsünde eğitim ve öğretime başlayan 2008 yılında Tekirdağ'daki kampüsünde başarılara imza atmaya devam eden AKA Koleji bünyesinde anaokulu, ilköğretim okulu, fen lisesi, anadolu lisesi ve genel lise kısımları bulunmaktadır.

Eğitimde, öğrencilere bilgiyi yüklemek yerine, onlara bilgi kaynaklarına ulaşma yollarını ve bunları nasıl kullanacaklarını öğretmeyi amaç edinen AKA Koleji, kurulduğu günden beri sorgulayan, araştıran, düşünen ve eleştirebilen; dünyaya ve çevresine karşı farkındalık geliştirmiş "Dünya İnsanları" yetiştirmektedir.  
2004 yılında Uluslararası Bakalorya (IBO) dan IB diploma programı için yetkilendirilen Aka Koleji aynı zamanda, ilk yıllar (PYP) ve orta yıllar (MYP) programlarını eğitim sisteminin bir parçası haline getirmiştir.

Eğitimin gerçek amacı sürekli soru soran bir birey meydana getirmektir.
B. CreightonSPORTİF FAALİYETLER

"Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim."  M. Kemal ATATÜRK

Aka Koleji'nde Spor Bir Hayat Biçimidir

Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel gelişimlerinin yanında mücadele ve fair play duygusu, birliktelik ve öz disiplin gibi kişisel gelişimlerine de katkı sağlaması sebebi ile Aka Koleji'nde sportif faaliyetlere büyük önem verilir.

Amacımız, öğrencilerimize sporu sevdirmek, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmektir. 

Sporun her dalında çocuklarımızın fiziksel gelişimleri göz önünde bulundurularak, ilgili ve yetenekli oldukları branşta yetişmelerine gayret gösterilmektedir.

Kapalı spor salonumuz öğrencilerimize klasik spor aktivitelerinin dışında, masa tenisi, dans, aerobik ve jimnastik gibi sportif aktiviteleri de yapmalarına imkan sağlamaktadır. 


REHBERLİK

Ne İstediğini Bilen ve Özgüveni Sağlam Nesiller...

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, çocuğun okul yaşamına başlamasıyla birlikte Psiko-sosyal, bilişsel ve fizyolojik gelişim sürecini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürür.

Bu doğrultuda amacımız;

Özgüveni gelişmiş, ne istediğini bilen
Kendisini iyi tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerini bilip kendisini olduğu gibi kabullenen
Empati kurabilen, çevresine karşı duyarlı olan
Akademik ve sosyal açıdan kendisine hedef koyup bunu hayata geçirmeye çalışan
Problem karşısında uzlaşmacı ve çözümleyici olan
Sorumluluk duygusu gelişmiş
Kültürel ve evrensel değerlere sahip çıkan öğrenciler yetiştirmektir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik süreci içinde gizlilik, güven, kişilik haklarına saygı esas alınır ve öğrenci yargılamadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenilir. Öğrencilere açık ve dürüst davranılarak çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmeleri için yönlendirmeler yapılır.
Ayrıca okulumuza danışman öğretmenlik sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde her öğrencinin okul rehber öğretmeni dışında özel danışman öğretmeni bulunmaktadır.ÇALIŞMALARIMIZ

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler
Öğrencilerimizle bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlarla ilgili görüşmeler yapılmaktadır. Sadece sorun yaşayan değil öğrencilerimizin olumlu yanlarını desteklemek ve doğru yönlendirebilmek içinde görüşmeler yapılmaktadır.

Akademik başarı ve öğrenmeye ilişkin sorunlar

Sosyal uyum sorunları

Sınav kaygısıyla baş etme

Anne-baba- çocuk iletişimi

Özgüven eksikliği

Olumlu davranış geliştirme ve yönlendirme

Öfke kontrolü becerisi

Etkili iletişim kurma yolları

 Psikolojik sorunlar

TEOG süreci


Grup Çalışmaları
Aynı konuda sorun yaşayan öğrencileri bir araya getirip, onlara grup desteği sağlayarak sorunlarını daha kolay çözebilmek amacıyla yapılır.
Sınav kaygısıyla baş etme
Verimli ders çalışma yöntemleri
Etkili iletişim

Ergenlik sorunları

Başarıyı arttırmaya yönelik motivasyon çalışmaları


Test ve Envanterler
Öğrencilerimizin kişisel, sosyal, akademik gelişimlerini ve ilgi alanlarını belirlemek ve takip etmek amacıyla çeşitli test ve envanterler uygulanmaktadır. Bunlar otobiyografi, sınav kaygısı envanteri, çoklu zeka envanteri, problem tarama envanteri, öğrenme sitilleri testi, sosyometri, beier cümle tamamlama testi, kimdir bu testi, burdon dikkat testi, başarısızlık nedenleri anketi gibi çeşitli test ve envanterler uygulanmaktadır.


Rehberlik Panosu
Her ay öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik çeşitli konularda eğitici ve bilgilendirici resim, yazı ve öykülerle rehberlik panolarımız hazırlanmaktadır. 


Veliye Yönelik Çalışmalar
Velilerimize yönelik
Bireysel görüşmeler
Eğitici ve bilgilendirici seminerler yapılmaktadır.


Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar
Öğretmenlerimize yönelik
Oryantasyon çalışmaları
Öğrenci ile ilgili akademik ve davranışsal açıdan değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır. Ayrıca ŞÖK (Şube Öğretmenler Kurulu) toplantılarında öğrenciler teker teker değerlendirilmekte ve öğrenciye nasıl daha faydalı olabileceğimiz konusunda fikir alışverişi yapılmaktadır.
Danışman öğretmenler öğrenci görüşmeleri sonucunda aylık rapor vermekte ve bu rapor sonucunda öğrencinin ihtiyacına yönelik görüşmeler yapılmaktadır.

Eğitim ve Seminerler
Yıl içerisinde doğan istek ve ihtiyaçlara göre öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik rehberlik birimimiz ya da konuyla ilgili uzman kişiler tarafından seminerlerimiz yapılmaktadır. Yapılan seminerlerimiz duyurular kısmında yayınlanmaktadır.


EĞİTİM FELSEFEMİZ

Eğitim Anlayışımız Farkımızdır...
Sorgulamaya dayalı öğretim sistemimizde dersler öğrencilerin ürettikleri sorular çerçevesinde işlenir. 
Gelecekte farklılık yaratacak bireylerin yetişmesi hedefimizdir.

Öğrencilerin eğitim süresi boyunca öğrenmesi gerekli bilgilerin yaşamın içine de aktarılması eğitimin esasıdır. 

Okulun temel fonksiyonlarından birini teşkil eden sorgulayan öğrenme metodu; öğrencilerin akademik süreçte interaktif olmalarını sağlar. 

Teorik bilgiler, okuldaki tüm donanımlı laboratuarlarda işlenen uygulamalı deneysel derslerle de desteklenerek, yaparak yaşayarak öğrenme sağlanır.


 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Aka Koleji 'nde Bilgi Toplumunun Seçkin Bireyleri Yetişir.

Öğrenme farklı ortamlarda gerçekleştiği zaman başarı daha da artmaktadır. Okulumuzdaki bilgisayar destekli eğitim, sadece bilgisayar derslerinde değil, diğer tüm derslerde de uygulanarak alanlar arası etkileşim sağlanır.

Tam donanımlı bilgisayar laboratuarlarının yanında Aka Koleji'nin tüm derslikleri bilgisayar ve projeksiyon cihazları ile donatılıp, bilgisayarlarımıza yüklenen öğretici eğitim programlarıyla zenginleştirilmiştir.

Ders dışı zamanlarda da kullanıma açık olan bilgisayar laboratuarlarımızda, kesintisiz internet bağlantısı sayesinde öğrencilerimizin rahatça araştırma yapabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Küreselleşen Dünya ile Aynı Anda Tüm Teknolojik Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz.

Akıllı Tahtalar
Bilgisayar ve projeksiyonların yanı sıra, derslerde kullanılan akıllı tahtalar öğrencilerin derse katılımını arttırır. Ders içi sunumların daha etkin yapılmasını ve işlenen derslerin akıllı tahta üzerinden bilgisayara kaydını sağlar.
Bu uygulama interaktif her ortamda öğrencinin bu bilgilere ulaşmasına olanak sağlar.

CPS Objektif Değerlendirme
Öğrencilerin ders içi etkileşimi, bireysel katılım ve rekabetini sağlayan İnteraktif Yanıtlama Sistemi olan CPS aracılığıyla öğrencilerin öğrenim seviyeleri değerlendirilir.


KÜTÜPHANE

Her günün başlangıcında 20 dakika "Biz Kitap Okuyoruz" saati

Kitapların İçindeki Dünyaları Keşfediyoruz

Kütüphanemiz, her seviyeden öğrencilerimizin öğrenim hayatları boyunca başvurabilecekleri tüm konulardaki kitaplardan oluşturulmuş geniş ve uluslararası bir arşive sahiptir.
Kütüphanemiz öğrencilerin güncel süreli yayınları düzenli olarak takip etmelerine olanak tanır.


GÖRSEL SANATLAR

Yeteneklerinin Farkında Bireyler Yetiştiriyoruz.

Evrensel bir dil olan görsel sanatlar öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, hayal güçlerini ifade ettikleri en önemli alandır.

Anaokulundan itibaren öğrencilerimize uygulamalı olarak tuval üzerine akrilik boya, pastel boya, sulu boya ve karakalem desen teknikleri uygulamalı olarak öğretilir. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.
Öğrenciler gözlem yapma, çözümleme, yorumlama ve yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler. Figürlü çalışmalar, soyutlamalar, manzara, ölü-doğa, enteriyör, tasarım çalışmaları, perspektif, kolaj sanatsal baskı, grafik tasarım çalışmaları, asamblaj, üç boyutlu form çalışmaları gibi konularda sınıf düzeylerine göre farklı malzeme ve teknikleri kullanarak uygulamalar yaparlar.
Öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarla kültürel etkinliklere; performans, sergi ve yarışmalara katılarak okulumuzu başarı ile temsil ederler.

 

MÜZİK

Müzik Seslerin Mimarıdır.

Aka Koleji'nde öğrencilerin sosyal gelişimine yardımcı olması sebebi ile sanatsal çalışmalara önem verilir. 

Anaokulundan itibaren öğrencilerin tüm okul yaşantısı boyunca müzik eğitimi uzman eğitmen kadromuz eşliğinde sağlanır. 

Okulumuzda temel müzik ve nota eğitiminin yanında koro ve enstrüman eğitimi de kulüp saatlerinde verilir. Oluşturduğumuz ritim grupları okul içi ve okul dışı gösterilere katılmaktadırlar.


SOSYAL FAALİYETLER

Aka Koleji'nde öğrenciler bir birey olarak tümüyle eğitilirken; bu çok yönlü süreçte, okulda yer alan sosyal faaliyetlere, ilgi alanları ve becerileri doğrultusunda katılımları sağlanır. Okulumuz, öğrencilerimize sunduğu fiziksel ve teknolojik olanakları ile farklı dallarda bir çok kulüp etkinliğinin gerçekleşmesine imkan verir. 

Aka Koleji öğrencilerinin kulüp saatlerinde düzenli olarak çalışmalar yaptıkları sosyal faaliyet alanları ve diğer etkinlikler:

Futbol - Basketbol - Voleybol - Step /Aerobik - Masa Tenisi - Astronomi - Müzik - Resim ve Heykel - Tiyatro - Modern Dans ve Bale - Yüzme - Halk Oyunları - Gazetecililik - Scrabble - Satranç - İngilizce - Drama - Bilgisayar - Sinema - Havacılık ve Model Uçak - Buz Sporları

 

BESLENME

Sağlıklı nesiller sağlıklı beslenerek yetişir.

Kendi mutfağımızda uzman kadromuzca hijyenik koşullarda hazırlanan öğünler öğrencilerin beslenme gereksinimlerine uygun şekilde hazırlanır.

Anaokulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilirken, ilköğretim ve lise kısmımızda öğle yemeği verilmektedir. 

Yemek servisi almayan öğrencilerimiz için kantinimizde geniş yiyecek ve içecek seçeneklerimiz mevcuttur.

 

GÖZLEMEVİ

"İstikbâl Göklerdedir." K. Atatürk

Aka Koleji Güneş ve Uzay Gözlemevi, ülkemizde ilk ve orta dereceli okullar bünyesinde yer alan birkaç gözlemevinden biridir.

Gözlemevinde her kademedeki öğrencilerimiz uzayın görkemli büyüklüğünü; en yakın yıldızımız Güneş'i, gezegenleri, Güneş Sistemini, doğal ve yapay uyduları, göktaşı yağmurlarını, yıldızları, ölen yıldız kalıntılarını, yıldız doğum bölgelerini ve daha birçok gökyüzü cismi ve olayını gözlemleyerek, öğrenme fırsatı bulurlar.

Gözlemevi okul öğrencileri dışında velilerimiz ve çevre halkının da gözlem yapmasına olanak sağlar.


SAĞLIK

Sağlık En Büyük Zenginliktir.
Okulumuzda öğrencilerimizin sağlık sorunlarına anında müdahale edebilecek ve gerekli önlemleri alabilecek bir doktor ve hemşirenin görev yaptığı sağlık birimimiz mevcuttur. Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşan öğrenci hemen sağlık birimine yönlendirilir.


ULAŞTIRMA

Öğrenci servisleri özel ulaştırma hizmeti veren firmalar tarafından yapılmaktadır.

Servislerimizde, önceliğimiz güvenli ulaşımdır. Öğrencilerimiz hosteslerimiz eşliğinde seyahat etmekte ve yasal hız sınırlarına dikkat edilerek, araçlarımızda güvenlik kemeri uygulaması zorunlu tutulmaktadır.