IB DİPLOMA PROGRAMI

Aka Koleji: Kalitesi Dünyaca Tescillenmiş Eğitim Kurumu

   İstanbul AKA Koleji, uluslararası geçerliliği olan ve MEB tarafından onaylanan Uluslararası Bakolorya programını Türkiye'de uygulayan seçilmiş kurumlardan biridir. 
 
   Eğitim sürecinin son iki yılında ( 11 ve 12'nci sınıflar), istekli öğrenciler arasından IB programına katılmaya hak kazanan ve bu programın gereklerini başarıyla yerine getirenler MEB diplomasının yanı sıra Uluslararası Bakalorya diploması da almaya hak kazanırlar.

   IB programı, öğrencilere konuları derinlemesine incelemeyi, eleştirel düşünmeyi, karşılaştırmalı bakış açısıyla araştırma yapmayı ve bunları bir tez halinde sunmayı öğretirken öğrencilerin yaratıcılıklarını da etkinliklerle ortaya çıkaran bir programdır. Bu metodoloji, öğrenciler IB programına katılsın veya katılmasın Aka Kolejinin tüm sınıflarında uygulanır.

   IB eğitiminin bir parçası olan TOK ( Theory of Knowledge - Bilgi Kuramı) ve CAS Programı ( Creativity, Action, Service -Yaratıcılık, Spor, Toplum Hizmeti ) öğrencilerin yaşayarak, deneyerek öğrenmelerine yardımcı olan bir programdır. 

   IB felsefesinin temelinde " bireyin bir bütün olarak eğitimi " görüşü var olduğu için her aday, IB programını takip ederken yaratıcılık, spor ve toplum hizmeti çalışmalarında yer alır.

   IB organizasyonunun büyük önem verdiği CAS Programı, öğrenilenlerin gerçek hayat tecrübelerine dönüştürülmesi anlamına gelir.

   IB Diploması alabilmek için, iki yıl içinde yukarıda belirtilen üç alanda dengeli olarak 150 saatlik bir çalışma yapılarak CAS ve 100 saatlik TOK programının tamamlanması gerekmektedir.

 

KAYIT BAŞVURUSU

KAMPUS SEÇİMİ

OKUL SEÇİMİ

SINIF SEÇİMİ