REHBERLİK

Ne İstediğini Bilen ve Özgüveni Sağlam Nesiller...

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, çocuğun okul yaşamına başlamasıyla birlikte Psiko-sosyal, bilişsel ve fizyolojik gelişim sürecini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürür.

Bu doğrultuda amacımız;
•    Özgüveni gelişmiş, ne istediğini bilen
•    Kendisini iyi tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerini bilip kendisini olduğu gibi kabullenen
•    Empati kurabilen, çevresine karşı duyarlı olan
•    Akademik ve sosyal açıdan kendisine hedef koyup bunu hayata geçirmeye çalışan
•    Problem karşısında uzlaşmacı ve çözümleyici olan
•    Sorumluluk duygusu gelişmiş
•    Kültürel ve evrensel değerlere sahip çıkan öğrenciler yetiştirmektir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik süreci içinde gizlilik, güven, kişilik haklarına saygı esas alınır ve öğrenci yargılamadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenilir. Öğrencilere açık ve dürüst davranılarak çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmeleri için yönlendirmeler yapılır.
Ayrıca okulumuza danışman öğretmenlik sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde her öğrencinin okul rehber öğretmeni dışında özel danışman öğretmeni bulunmaktadır.


ÇALIŞMALARIMIZ

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler
Öğrencilerimizle bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlarla ilgili görüşmeler yapılmaktadır. Sadece sorun yaşayan değil öğrencilerimizin olumlu yanlarını desteklemek ve doğru yönlendirebilmek içinde görüşmeler yapılmaktadır.

•    Akademik başarı ve öğrenmeye ilişkin sorunlar
•    Sosyal uyum sorunları
•    Sınav kaygısıyla baş etme
•    Anne-baba- çocuk iletişimi
•    Özgüven eksikliği
•    Olumlu davranış geliştirme ve yönlendirme
•    Öfke kontrolü becerisi
•    Etkili iletişim kurma yolları
•    Psikolojik sorunlar
•    TEOG süreci


Grup Çalışmaları
Aynı konuda sorun yaşayan öğrencileri bir araya getirip, onlara grup desteği sağlayarak sorunlarını daha kolay çözebilmek amacıyla yapılır.
•    Sınav kaygısıyla baş etme
•    Verimli ders çalışma yöntemleri
•    Etkili iletişim
•    Ergenlik sorunları
•    Başarıyı arttırmaya yönelik motivasyon çalışmaları

 

Test ve Envanterler
Öğrencilerimizin kişisel, sosyal, akademik gelişimlerini ve ilgi alanlarını belirlemek ve takip etmek amacıyla çeşitli test ve envanterler uygulanmaktadır. Bunlar otobiyografi, sınav kaygısı envanteri, çoklu zeka envanteri, problem tarama envanteri, öğrenme sitilleri testi, sosyometri, beier cümle tamamlama testi, kimdir bu testi, burdon dikkat testi, başarısızlık nedenleri anketi gibi çeşitli test ve envanterler uygulanmaktadır.

Rehberlik Panosu
Her ay öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik çeşitli konularda eğitici ve bilgilendirici resim, yazı ve öykülerle rehberlik panolarımız hazırlanmaktadır. 


Veliye Yönelik Çalışmalar
Velilerimize yönelik
•    Bireysel görüşmeler
•    Eğitici ve bilgilendirici seminerler yapılmaktadır.


Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar
Öğretmenlerimize yönelik
•    Oryantasyon çalışmaları
•    Öğrenci ile ilgili akademik ve davranışsal açıdan değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır. Ayrıca ŞÖK ( Şube Öğretmenler Kurulu) toplantılarında öğrenciler teker teker değerlendirilmekte ve öğrenciye nasıl daha faydalı olabileceğimiz konusunda fikir alışverişi yapılmaktadır.
•    Danışman öğretmenler öğrenci görüşmeleri sonucunda aylık rapor vermekte ve bu rapor sonucunda öğrencinin ihtiyacına yönelik görüşmeler yapılmaktadır.


Eğitim ve Seminerler
Yıl içerisinde doğan istek ve ihtiyaçlara göre öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik rehberlik birimimiz ya da konuyla ilgili uzman kişiler tarafından seminerlerimiz yapılmaktadır. Yapılan seminerlerimiz duyurular kısmında yayınlanmaktadır.

KAYIT BAŞVURUSU

KAMPUS SEÇİMİ

OKUL SEÇİMİ

SINIF SEÇİMİ