ZEKA ve AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

 

Zeka Oyunları ile Kazanılan Beceriler

 · Akıl yürütme

· Problem çözme

· İletişim

· Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma

· Eleştirel düşünme

· Yaratıcı düşünme

· Araştırma

· Karar verme

· Bilgi teknolojilerini kullanma

· Girişimcilik

Akıl Oyunları

·   Dünyada yaygın olan zeka oyunları ile tanışır, kurallarını ve çözümle ilgili yöntemleri, yaklaşımları  öğrenir.

·   Kuralları ve ipuçlarını kullanarak problem çözmeyi öğrenir.

·  Sihirli karelerlatin kareleri vb temel matematik ve zeka oyunlarını tanır ve bunları  kullanarak  problemleri çözer ve yeni oyunlar yaratır.

İşlem Temelli Oyunlar

·  Sayıların farklı özelliklerini öğrenir ve bunları farklı şekillerde kullanarak problemleri çözer.

·  Zihinden işlemler yapar, pratik işlem becerisini artırır.

Strateji Oyunları

·   Karşılıklı oyun oynamanın temel kurallarını öğrenir.

·  Strateji geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirir.

   Karma Zeka Oyunları

   Kibrit, kova, mum vb günlük malzemelerle oluşturulan zeka oyunlarını öğrenir.

   Sözcük-Mantık Oyunları

·  Anagram, akrostiş gibi temel sözcük oyunlarını öğrenir ve üretir.   

·    Genel kültür bulmacaları ve oyunlarını öğrenir, diğer derslerdeki bilgileri ve kavramları bu araçlarla                        pekiştirir.

·   Okuma ve anlama becerisini geliştirir, karmaşık ifadelerdeki ipuçlarını kullanmayı öğrenir.

     Mekanik Oyunlar

·   Geometrik cisim ve şekillerin özelliklerini öğrenir ve bunları problem çözümlerinde kullanır.

·   Geometrik cisim ve şekiller arasındaki ilişkileri belirler ve bunları problem çözümlerinde kullanır.

·   Üç boyutlu şekilleri oluşturur ve çizer.

·   Üç boyutlu şekilleri zihninde canlandırır ve hareket ettirir.

·   Geometrik cisim ve şekillerden, yeni cisim ve şekiller elde eder.