AYDINLATMA METNİ (KVKK)

VELİ ve ÖĞRENCİLERE İÇİN

İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN 

EDİNİLEN VERİLERE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

            İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla AKA OKULLARI - TEKİRDAĞ KAMPÜSÜ (SADA EĞİTİM KURUMLARI TİCARET A.Ş)  tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. 

            Kolejimiz tarafından sunulan eğitim hizmeti, kurs ve bursluluk sınavları için internet sayfası üzerinden yapılan başvurulara ilişkin olarak edinilen;

Öğrencinin adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, okuduğu okul, sınıfı, velinin adı soyadı, velinin ev ve iş telefonu ile  bursluluk sınavı ile ilgili e-posta ve sms alıp almama bilgisine ilişkin kişisel veriler;

Hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesi, hizmet sunum sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

            Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

            Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve iş ortaklarına aktarılmaktadır.

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre AKA OKULLARI - TEKİRDAĞ KAMPÜSÜ (SADA EĞİTİM KURUMLARI TİCARET A.Ş) nin,  Hürriyet Mah. Öğretmenler Caddesi No:15 Dereağzı / Tekirdağ adresine yazılı olarak veya tekirdag@akakoleji.k12.tr. adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.            

Bu Haber 15 Defa Görüntülenmiştir.