Green Day Project


23 Eylül 2020

Green Day Project For The Future :) | Social Responsibility Project

 

Aka Okullarının zengin kültürünün büyük bir bölümünü sosyal sorumluluk projeleri oluşturur. Topluma katkıda bulunmayı kendi gelişimini toplumun gelişiminden bağımsız düşünmemeyi hayat felsefesi edinen bireyler yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini yükseltirler.

 

Green Day Project, bu dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranan, dünyaya, çevreye, insanlığa ve gelecek kuşaklara saygı duyan, sorumlu ve basiretli bir neslin temsilcilerinin katıldığı bir sosyal sorumluluk projesidir.

 

Green Day, yeşilin, iç huzurun, güvenin, umudun, yeniliğin ve gençleşmenin günüdür.

Green Day, üretken, paylaşımcı, uyumlu, içten, doğayı seven ve dengeli gençlerin bir araya geldiği bir gündür.

 

Bir çocuk gülümsediyse, bir yaşlı sevindiyse, bir fidan dikildiyse ya da bir kedi sevildiyse o gün Green Day'dir ve oradan yeşil bir kalp geçmiştir.

 

Sunum için tıklayınız.