AKADEMİK BİRİMLER


Yabancı Diller Bölümü 

Özel AKA Okulları'nda İngilizce ana yabancı dil, Almanca ve İspanyolca ise seçmeli yabancı dil olarak öğretilmektedir.
Okulumuzda uygulanmakta olan yabancı dil öğretim programı dört temel beceri “Okuma-Dinleme-Konuşma ve Yazma” üzerine planlanmıştır. Öğrencilerimiz konu içeriğine dayalı “Topic-Based” dersler ile yukarıda belirttiğimiz dört temel beceriyi uygulamalı eğitim modelimizle geliştirmektedirler.

Okuma (Reading)
AKA Koleji öğrencileri İngilizce yazılmış metinleri okuyup anlar; bu metinler üzerinde kendi ne özgü bir anlayış oluşturur ve bu anlayışı diğer insanlarla paylaşır. Okuma, bilgiye ulaşmak için kullanılan karmaşık ve etkileşimli bir yoldur. İyi bir okuyucu olmak için çeşitli stratejilerle kelime gruplarının anlamlarını çıkarmayı bilmek gerekir.
Öğrenciler entelektüel yeteneklerini ve ilgilerini yansıtmak ve geliştirmek için çeşitli edebi metinleri ve çalışmaları okumaya heveslendirilmektedir. Dilin zenginliğini ve çeşitliliğini anlamak için şiir, drama, roman ve diğer edebi metinler okutulmaktadır.

Konuşma ve Dinleme (Speaking&Listening)
AKA Koleji öğrencileri anlamak için dinlemeyi, açık ve etkili şekilde farklı amaçlar için konuşmayı öğreneceklerdir. Bireysel ve toplumsal olarak gelişmemizde önemli olan konuşma, iletişim için en önemli araçtır.

Yazma (Writing)
AKA Koleji öğrencileri etkilemek ve ikna etmek için; eğlenmek için; haber ve bilgiyi, etkili ve açık bir şekilde paylaşmak için İngilizce yazmayı öğrenirler. Yazılı iletişim, öğrenmenin en temel gerekliliklerinden biridir. Öğrencilerimiz öğrendikleri yabancı dili yazılı olarak rahatlıkla ifade edebilecekleri bir dil eğitimi almaktadırlar.

Bilgisayar Destekli Dil Öğretim Dersi (CALL) 
Bilgisayar Destekli Dil Öğretim Dersi (Computer Aided Language Learning) okuma, dinleme, yazma, konuşma ve dil bilgisi becerilerini geliştirmeye yönelik bir bilgisayarlı İngilizce programdır. Kullanımı kolay, esnek ve etkindir. Konulara göre uyarlanmış öğrenci kitaplarıyla beraber, İngilizceyi anlam, dil bilgisi ve konuşma amaçlarının iç içe geçtiği kavram tabanlı bir program içerisinde sunar. Yabancı dili, öğrencilerin hayatlarına ve deneyimlerine aktarabilecekleri bir bağlamda verdiğinden öğrenciye faydası vardır. Öğrencilerin başarılarının artmasına yardımcı olur. Öğrencilere yabancı dili eğlendirerek öğretir ve İngilizce derslerinin pekiştirilmesini sağlar.

Öğrencilerimiz konuşma yeteneğini geliştirmek amacıyla İngilizce münazaralar düzenlemektedirler. Okulumuzda İngilizcenin geniş anlamda kullanılması tüm kadronun destek ve katılımı ile maksimum seviyede sağlanmıştır.

Almanca
İlköğretim 4. sınıftan itibaren öğrencilerimiz Almancayı ikinci yabancı dil olarak seçebilmektedirler. Uygulanan eğitim programıyla öğrencilerimizin Goethe Enstitüsü tarafından organize edilen "Fit" sınavlarına katılımı ve sertifika almaları sağlanmaktadır.

İspanyolca
Kurumlarımızda ikinci seçmeli yabancı dil olarak verilen İspanyolca öğretiminin amacı, öğrencilerimize yabancı dilde iletişim kurabilecekleri temel dil becerilerini kazandırarak, hızla gelişen ve değişen dünyaya donanımlı olarak adım atmalarını sağlamaktır.
Yabancı bir dil öğrenmek öğrencinin, sorun çözme ve konulara eleştirel düşünme yaklaşımını geliştirir. Bu süreç içerisinde öğrencide, farklı kültürlere karşı hoşgörü ve saygı duygusu oluşurken; başka ülkelerde rahatça gezebilme; yabancı dildeki yazılı ve görsel basını, film ve müzikleri özgün şekilleriyle izleme ve dünyadaki kültürel farklılığı anlama becerisi gelişir. Kendisini daha iyi ifade edebilir. Kelime hazinesi genişler ve bunun yanında kendi dilini yeni alanlarda kullanma becerileri artar. 

Okulumuz çatısı altında çocuklarımız, yabancı dilin önemini kavramış; ulusal değerlerine sahip çıkabilen; bilgi kaynaklarından yararlanabilen; bilgiye ulaşma yollarından haberdar olan ve rekabet ortamında en iyi olanakları elde eden bireyler halini alır.

Dil Öğretiminde Sertifikalandırma
Okulumuzda İngilizce dil öğretimi sürecinde, dil yeterliliklerini uluslararası anlamda belgelemek amacıyla öğrencilerimiz Cambridge Üniversitesi'nin YLE-KET-PET ve FCE sınavlarına girmektedirler.
 

Türkçe – Sosyal Bölümü 

Türk Dili ve Edebiyatı

Dersin genel amacı anadilini doğru kullanan, kültürünü bilen, dünya kültürünü tanıyan, farklılığa saygı duyan; okuma ve sistemli düşünme alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmektir. Bu ders için farklı türlerde ve farklı dünya görüşlerini yansıtan eserler seçilmiş; dil ve kompozisyon çalışmaları da edebiyat derslerinde kullanılan bu metinlerden kopmadan, bir bütünlük içinde verilmek üzere planlanmıştır. Bütün düzeylerde yazım, noktalama ve anlatım bozukluğu konuları her fırsatta gündeme getirilmektedir.


Dört yıllık lise için hazırlanmış olan Türk Dili ve Edebiyatı programı, ulusal programın amaçları doğrultusunda oluşturulmuştur. Eser merkezli olarak yürütülen edebiyat derslerinde anadil ve edebiyat bilgisi, anlama ve anlatım becerilerinin geliştirilmesi odaklı dersler işlenir. 9'uncu sınıflarda edebi tür, terim, kavram gibi temel konulara ağırlık verilirken, diğer düzeylerde Türk Edebiyatı’nın değişik dönemlerine ait değişik türlerdeki eserler/metinler kronolojik sırayla ve karşılaştırma yöntemi kullanılarak çözümlenir. Dünya edebiyatının farklı akımlarını yansıtan örneklerine de yer verilen bu programda okutulan eserlerden hareketle sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları yapılır.

    Her sınıf düzeyine açık olan ders etkinliklerimiz şunlardır;

  • Sene başında belirlediğimiz nitelikli okuma kitaplarımız sayesinde öğrencilerimizi hem bu eserlerle tanıştırmak hem de sınavlarımızda bu kitaplarla ilgili sorduğumuz sorularla onların yorum ve değerlendirmelerini almaktayız.

  • Kitap okuma konusunda yine “Kitap Gezisi” adı altında belirlediğimiz kitapları okuduktan ve haftalık olarak birlikte belirli sayfa aralıklarını inceledikten sonra olayların geçtiği mekânları kapsayan bir gezi düzenleyerek okudukları kitabı tekrar yaşamalarını sağlamaktayız.

  • Yaklaşık bir aylık bir süre aralığıyla belirleyip afişlerle ve derslerimizde duyurusunu yaptığımız mesaj içeriği olan kitapları, kulüp saatlerimizde edebiyat ve Türkçe öğretmenlerimiz öncülüğünde öğrenci, öğretmen ve siz velilerimize de açık olan “Kitap Kritiği” etkinliğiyle incelemekteyiz. 

  • Yazar ve şairlerimizle öğrencilerimizin buluşmasını sağladığımız “Kitap Tanıtım Günleri” sayesinde öğrencilerimizde kitap sevgisi oluşturmaya çalışmaktayız.

  • Sene içinde gerçekleştirdiğimiz müzik ve şiirin buluştuğu şiir dinletilerimizle öğrencilerimizde şiir zevki oluşturmayı ve öğrencilerimizin hayal dünyalarını zenginleştirmeyi amaçlamaktayız.

  • Ders konularımızla bağlantılı olarak seçilmiş şiirlerin alt anlam katmanlarını şiirin üzerinde belirleyerek öğrencilerimize duygu ve düşüncelerin en etkili şekilde şiir yoluyla ifade edilebildiğini göstermeyi amaçlamaktayız.

  • Öğrencilerimizin kendilerini iyi ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla sene içinde onların hayatına önemli değerler katabilecek konular seçip münazara yarışmaları düzenleyerek onların gelecekte toplum içinde kendilerini ön plana çıkarabilmelerini sağlamaktayız.

  • Ders içinde yaptığımız görsel okuma ve bunlardan hareketle şiir, öykü, kompozisyon, deneme yazma çalışmaları yaparak bunları yazıyla ve ardından sözle aktararak duygu ve düşünce dünyamızı zenginleştirmeyi hedeflemekteyiz.

  • Sene içinde törenlerimiz başta olmak üzere hazırladığımız tiyatro oyunları sayesinde öğrencilerimizin sahneye alışmasını ve canlandırma yeteneği ile kendini bu alanda da keşfetmesini amaçlamaktayız. 

     Türk Dili ve Edebiyatı dersleri yukarıda belirttiğimiz çeşitli kültürel etkinliklerle öğrencilerin her yönden gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler derslerinin amaçları, kendi ülkesinin ve diğer Dünya ülkelerinin fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerini; birbirleriyle etkileşimlerini yorumlayabilen; harita, grafik, tablo vb. araçları yorumlama yeteneğine sahip; gelişen ve globalleşen dünyamızda teknolojinin ve baş döndürücü ilerlemenin coğrafyamıza etkilerini anlayabilen, çevreye duyarlı; Atatürkçü düşünceye sahip, tarihte yaşanan olaylar ışığında günümüz olaylarını yorumlayabilen ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmektir.

Tarih Dersi
Geçmişine sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarını anlayan,günümüz olaylarını yorumlayabilen özgün fikirli,yeniliğe açık, yaşadığı topluma yararlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.


Tarih Dersinde öğrencilerimizin; 

· Kültürler arası anlayış ve saygı aracılığıyla daha iyi ve daha barışçıl bir dünya için katkıda bulunacak,

· Bilgili ve insancıl,

· Eleştirel bakış açısına ve düşünme becerisine sahip, 

· Üniversiteye  girişte  gerekli yeterliliği gösterebilen,

· Toplumsal olaylara tarihsel bir perspektifle bakabilen,

· Ahlaki değerlere sahip,

· Kendine güvenen ve kendini ifade edebilen, kendisi ve çevresiyle barışık,

· Doğayı ve yaşamı seven, koruyan tutum, alışkanlık ve becerilere sahip, toplumsal sorumluluğunu bilen bireyler olmasını istiyoruz.

 

Tarih Dersinde Öğretim Stratejilerimiz

Tarih derslerimizde bir konuya giriş yapılırken, gruba bir bilgi aktarılırken, konu özetlenirken “Anlatım Yöntemi kullanmaktayız. Bunun yanı sıra öğrencilere ders esnasında kısa notlar yazdırılmaktadır.

Bir konuyu pekiştirirken, bir probleme çözüm yolu aranırken ya da bir problemi değerlendirirken ise “Tartışma Yöntemi” kullanılmaktadır.                                                                                                      

Derslerimizde kullandığımız “Örnek Olay yöntemiyle  hayatta karşılaşma ihtimali olan bir örnek olay sınıfta anlatılır ya da sunulur. Daha sonra öğrencinin olayı farklı bakış açılarından yorumlamaları istenir.(Güncel olaylar tartışılır)                                                                                         

Soru-Cevap” tekniği; isteklendirme, dönüt düzeltme, dikkat çekme amacıyla kullanılır. Okulumuzun en önemli hedeflerinden biri olan “etkin teknoloji” kullanma felsefesi doğrultusunda en etkin şekilde bilgisayar destekli sınıf ortamında görsel olarak aktif yöntemlerle öğrenme sağlanmaktadır.

Ölçme – değerlendirme yöntemlerinden olan sınavlar çoktan seçmeli, doğru - yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme şeklinde hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra her ünite bitiminde öğrencilerimize 30 soruluk alan sınavları uygulamaktayız.                                                                                                            

Konulara uygun olarak müze gezileri ve kültürel geziler planlanmaktadır.                                                                       

Tarih dersinin içeriğine uygun kitaplar okutulup farklı mekanlarda kitap kritikleri yapılmaktadır.

Coğrafya
Dersin Amaçları:

Çalışmalarımız:

Öğrenme; akıllı tahta, muhtelif slaytlar,3D laboratuvar desteği, ders anlatımı ve görsel malzemelerle yapılmaktadır.

Öğrencilere düşünme, araştırma ve öğrenmeye yönelik projeler verilmektedir.

Öğrencilerin çevreyi tanıması, arazi çalışma becerisini geliştirmesi ve pek çok coğrafi olayı yerinde görüp daha iyi algılaması için yıl içinde inceleme gezileri yapılmaktadır.

Öğrencilere Dünya’yı ve Türkiye’yi daha iyi tanımaları için sunumlar hazırlattırılmaktadır.

Üniversite sınavlarına hazırlık amaçlı hafta içi ve cumartesi günleri etüt çalışmaları, konu anlatımı, test çözümleri, ünite değerlendirme ve deneme sınavları yapılmaktadır.

Çevre bilinci ile ihtiyaç duyulan alanlara ağaç dikme etkinlikleri yapılarak toplumsal görevlerimizi yerine getirip, daha yaşanılabilir bir dünya için çalışmalar yapılmaktadır.

Felsefe Grubu Dersleri 

Okulumuzda felsefe grubu dersleri adı altında Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri okutulmaktadır.

Felsefe dersi, özgür düşünebilen, bu düşüncelerini faaliyete geçirebilen, öğrendiklerini sorgulayabilen, başkalarının düşüncelerine saygılı gençlerin yetişmesine katkıda bulunur.
Psikoloji dersi, öğrencilerin kendi davranışlarının nedenlerini anlamalarını, toplumdaki diğer kişilerin davranış yapılarını ve bu davranış yapılarının gerekçelerini yorumlamalarına katkıda bulunur.

Sosyoloji dersi, öğrencilerin yaşadığı toplumun yapısını, değişim ve gelişim özelliklerini anlamasına yardımcı olurken; toplumsal normlar hakkında bilgi edinip toplumsal bilince sahip olmalarına katkıda bulunur.
Mantık dersi, öğrencilerin doğru düşünme kurallarını öğrenerek mantıksal düşünmeyi kavramalarına, katkıda bulunur.

Fen-Matematik Bölümü

Felsefemiz
Edison ampulü icat etmeden önce 4000’den fazla deney yapmış, etrafındaki insanlar onun aklından şüphe etmeye başlamışlardı. Fakat bugün onun sayesinde ampul var!

Bizim eğitim felsefemiz de, her bir çocuğun birer Edison olabilmesidir. Çocuklarımız deneyecek, yanılacak ve sonunda doğruyu bulacaklardır. Çocuklarımız gördüğü konuları yaşayarak, yaparak ve bunları günlük hayatına uyarlayarak yoluna devam edecektir.

AKA Koleji olarak düşünceye saygılı ve projeleri destekleyici anlayışımızla; başarı ya da başarısızlığın başka kişi ve nedenler olmaksızın kişinin kendi çabası doğrultusunda ortaya çıkan bir sonuç olduğunu çocuklarımıza hissettirerek, kendi sınırlarını keşfetmelerini sağlıyoruz.

Uygulamalı Dersler Bölümü

Felsefemiz
AKA Okulları'nda, uygulamalı derslerin öncelikli hedeflerinden biri; yaşamın her anını bir tablo kadar renkli görebilen, bir melodi kadar armonik duyabilen, sporu sağlıklı yaşam için koşul olarak algılayan bireyler yetiştirmektir. Bu temel bakışın yanı sıra sanat, spor ve müzik alanlarında da temel becerileri kazandırarak sosyal, özgüveni gelişmiş ve kendini özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

Alanlar Arası Geçiş
Aka Koleji'nin eğitim sistemi gereği, tüm branşlarda olduğu üzere plastik sanatlar, müzik, beden eğitimi ve drama derslerinde de alanlar arası geçiş uygulanmaktadır. Bireyin çok yönlü gelişimini hedef alan bu uygulama, adı geçen disiplinleri eğitimin her alanında kullanmasını gerektirmektedir. 

Entegre Sistem
Bireyler farklı kişilik yapılarına sahip oldukları gibi farklı öğrenme biçimlerine de sahiptirler. Öğrenci merkezli eğitim gereği, okulumuzda temel eğitim düzeyinde uygulanan PYP'nin işleyiş esaslarından olan ‘’entegre’’ çalışmalarından uygulamalı derslerin bütününde aktif bir şekilde yararlanılmaktadır. Bireylerin her birinin kişisel farklılıklarının yanında öğrenme çeşitliliklerinin de olduğu gerçeğinden yola çıkarak alanlar, çocuğun yüksek yararı adına; eğitim amaçlı ve tek hedefe yönelik birleştirilmiştir. Hayat Bilgisi dersleri aracılığıyla kazandırılması hedeflenen davranış ve bilgilerin; öğrencilere resim, müzik, drama ve spor yolu ile öğretilmesi planlanmıştır. Her alanda olduğu gibi hedef, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olduğu kadar sanat ve sporu özümsemiş bir nesil yetiştirmektir. 

Resim derslerinde temel amaç; öğrencilerin yeteneklerinin varlığı sorgulanmaksızın duygu ve düşüncelerinin kağıt üzerine çizgi ve renklerle aktarabilme becerisi kazandırmaktır. Bilinen müfredatın yanı sıra, doğanın tüm parçalarını kullanarak öğrencilerin, tamamen yaratıcılıklarını ortaya koydukları, bireysel ya da grup aktiviteleri şeklinde yaptıkları proje çalışmaları oluşturulmakta, bu etkinlikler öğrenimin diğer alanlarına temel teşkil etmektedir. Farklı resim tekniklerinin yanı sıra atık malzemeler ile yapılan farklı çalışmalar ise yenilenen dünyanın farklılaşan yaşam biçimlerine de değişik bir bakış açısı geliştirmektedir. IB programı doğrultusunda yapılan CAS aktivitelerinde de öğrencilerimize sanatsal çalışmalarında destek sağlamaktadır.

Müzik derslerinde ise amaç farklı armonilerin yanında doğanın seslerini de tanımak,müziğin içindeki matematiği ve sihirli dünyayı çocuklarımıza hissettirebilmektir. Piyano, org, vurmalı çalgılar, keman, yan flüt ve gitar ders içi çalışmalarda kullanılmakta; bireysel farklılıklara dayalı temel enstrüman bilgileri ders harici aktivitelerde öğrencilerimize kazandırılmaktadır.Tüm tören ve kutlamalar dışında düzenli olarak yapılan dinletiler ve konser gezileri ile kültür- sanat alanında da öğrencilerin aktif rol almaları sağlanmaktadır. Ayrıca müzik dersleri, IB programına göre öğrenim gören öğrencilerimizin sanatsal gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır.

Beden Eğitimi derslerinde sporun; sağlıklı yaşamın temeli olduğu felsefesinden yola çıkılmakta ve öğrencilerimize öncelikle bu bilinç aşılanmaktadır. Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerimizde temel motor becerilerinini ve büyük kas guruplarının gelişmesi hedeflenmektedir. Sporun önem bilincinin yanında sporcunun yaşam felsefesini de çocuklarımıza kazandırmak hedefimizdir.

Farklı spor dalları ile beraber kurum içinde öğretmen ve öğrencilerin kimi zaman birlikte de yer aldıkları futbol, voleybol, basketbol, hentbol, badminton, kros,yüzme, buz pateni ve atlı spor çalışmaları yapılmakta, bu sporlarla ilgili il,ilçe ve ülke çapında düzenlenen özel ya da resmi çeşitli turnuva ve yarışmalara katılınmaktadır.Bu turnuvalarda hedef başarı sağlamanın yanında; centilmence yarışarak kurallara uymayı;yenilgiyi de galibiyet kadar kabullenebilmeyi bir bilinç olarak öğrencilerimize kazandırmaktır. CAS aktiviteleri ve IB programları doğrultusunda yapılan çalışmalara da spor ve bedensel eğitimde program desteği verilmektedir.

Biz çocuklarımızı; sağlıklı, ne yaptığını bilen ve bunu her şekilde ifade edebilen bireyler olarak hayata hazırlıyoruz.

Sınıf Öğretmenliği

İlkokul, çocukların temel bilimsel kavramları edindikleri, yazılı-sözel ifade yeteneklerini geliştirdikleri, bir yandan kendilerini keşfederken öte yandan sosyal rol ve modelleri tanıdıkları ve öğrenmeyi öğrendikleri bir dönemdir. Öğrenme ve öğretmenin merkezinde öğrenci yer alır ve öğretmenler, öğrencilerin anlam oluşturması için yol göstericidir. Öğrencilerin ön bilgileri değerlendirilerek, hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgileri ve öğrenme stilleri belirlenerek dersler farklılaştırılır ve öğrenciler yeni deneyimlere, düşünmeye ve anlam oluşturmaya teşvik edilir.

 Öğrencinin çalışma alışkanlığı, tutum, davranış, beceri gelişimi ve derslerdeki başarısı her ders için ayrıntılı olarak ayrı ayrı ele alınır. Gelişim karnesi ile her dönem sonunda veliler bilgilendirilir.”Gelişim Karnesi” öğrencilerin kişisel gelişimlerini, çalışma alışkanlıklarını ve derslerdeki başarılarını ayrıntılı olarak gösteren notsuz bir karnedir. Her dersin önemli kazanımlarını içerir.

Planlamalar dahilinde işlenen konular ve yapılan etkinliklerle ilgili, veli bilgilendirilmesi yapılarak iki haftada bir “Akademik Bülten” hazırlanır ve velilerimize gönderilir.

AKA Okulları, eğitimde fırsat eşitliği sunarak, araştıran, sorgulayan, ilkeli, düşünen, dengeli, dönüşümlü düşünen; akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de kendini ifade edebilen, duyarlı, değişim ve gelişime açık, ulusal ve uluslararası bilince sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Okulumuz Öğretmenlerinden Leyla Zengin Akıl Oyunları Kulübü ile yaptığı çalışmaları bilimsel alana taşıdı. Akıl oyunlarının öğrencilerin liderlik becerilerine etkileri konulu makalesi uluslararası hakemli dergide “ Asos Journal – The Journal Of Academic Social Science”  yayınlandı.  Makaleye aşağıda verilen ilkten ulaşabilirsiniz.

Makaleyi indirmek için tıklayınız.

 

Öğrenmenin Geri Bildirimi

Öğrencilerimizin gelişiminin değerlendirilmesinde bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak gözlem yöntemini kullanırız. Bunun yanında her öğrenci sözlü ve yazılı rubrikler aracılılığıyla değerlendirilir. Öğrencilerimiz kazanmış oldukları tutum ve becerileri kullanarak, her ünite sonunda ürettikleri çalışmaları sergiler. 

Öğrenci bir öğrenim yılı boyunca başarı, gelişme, yüksek düzey düşünce ve bir amaç doğrultusunda toplanmış çalışmalarını portfolyo sunumunda ailesiyle paylaşır.