AKEV


Ali KADIOĞLU Sağlık ve Eğitim Vakfı (AKEV)

2005 yılında kurulan Ali KADIOĞLU Sağlık ve Eğitim Vakfı , en büyük zenginlik kaynağının yetişmiş insan gücü olduğu inancından hareketle güvenli, gelişen, güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmek; bu itibarla girişimci ruhu taşıyan bilimsel düşünce, araştırma ve çalışma yöntemlerini benimseyen inançlı, insana ve doğaya saygılı kişilerin yetişmesine eğitim ve öğretim yolu ile yardımcı olmak, bu kişilerin insanlığa faydalı çalışmalarına maddi ve manevi destek sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Vakıf kuruluş amacına uygun olarak çalışmalarına devam etmektedir.