IB MYP SİSTEMİ


IB MYP programı çerçevesinde tüm konular MYP etkileşim alanları çerçevesinde ele alınıp planlama yapılır. 

DP programına hazırlık amaçlı İngilizce Fen – Matematik eğitimi de ayrıca verilmektedir.
MYP’de kişisel projeler önemli yer tutmaktadır.

Her öğrenci bir proje hazırlamak durumundadır. MYP’de bulunan etkileşim alanlarına göre öğrenci de oluşan bilişsel ve davranışsal gelişimler takip edilmekte ve her dönem sonu ‘Gelişim Raporu’ olarak öğrencilere değerlendirmeler verilmektedir.