IB PYP SİSTEMİ


PYP (Primary Years Programme)

AKA Koleji olarak anlamak için sorgulayan, dönüşümlü düşünebilen ve kendi gelişim sürecinde değerlendirmeyi ilke edinmiş; sorgulamaya dayalı eğitim(IB-PYP)sistemini, Anaokulu ve İlköğretim okulunda 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulamaya başlamıştır.

Program, IB PYP eğitimlerine katılmış deneyimli eğitim kadromuz tarafından yürütülmektedir. PYP koordinatörümüz başkanlığında yapılan PYP sorgulama üniteleri ve MEB üniteleri arasındaki entegrasyon çalışmalarına, tüm branş ve sınıf öğretmenlerimiz katılmaktadır.Planlanan eğitim-öğretim basamakları haftalık toplantılarla değerlendirilmekte; varsa eksikliklerle ilgili yeni aktivite planlamaları yapılmakta ve uygulanmaktadır.

Sorgulama ünitelerine ilişkin planlamalar yapılırken tüm yıl boyunca yapılan etkinlik ve gösteriler de dikkate alınır.

3-12 yaşları arasını kapsayan bu program disiplinler arası yaklaşımdan yola çıkarak ezberci eğitimi tamamen ortadan kaldırıp, düşünen bir birey yetiştirmek için oluşturulmuştur.


PYP ile öğrenciler;

Çevresinde olan bitenin farkına varıp, kültürler arasında bağlar kurar. Karşılıklı saygının gözetilmesi gerektiğini bilerek farklı kültürdeki insanlarla iletişim kurar.
Öncelikle kendi kendilerini değerlendirir. Dil öğreniminde yaşam boyu öğrenme hedeflendiğinden, sonucu değil süreci göz önünde bulunduran proje tabanlı eğitimin gerekleri yerine getirilir.