MİSYON VİZYON


AKA Vizyonu

İlkeli, özgüven sahibi, keşfetmek ve üretmek için araştıran, sorgulayan ve teknolojiden yararlanan, anadilini ve birden fazla yabancı dili etkin olarak kullanabilen, ulusal ve evrensel değerler ile bunların getirdiği sorumlulukların bilincinde olan, gelişime açık dünya insanları yetiştirmek.

AKA Misyonu

Öğrenenlerin araştırma, sorgulama ve analitik düşünme becerilerinin farklı zekâ türlerine yönelik etkinliklerle desteklenip geliştiği, teknoloji kullanımının üretime taşındığı, kapsayıcılık anlayışına sahip, ana ve yabancı dil gelişimine uygun bir paylaşım ortamı sunmak.