REHBERLİK


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

AKA Koleji’nde öğrenciler, anaokuldan lise mezuniyetine kadar her sınıfta rehber öğretmenlerin desteğiyle öğrenimlerine devam ederler.
   
Rehberlik Birimi olarak hedeflerimiz; 

  • Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrenim almalarına destek vermek, 
  • Öğrencilerin sosyalleşme sürecine olumlu katkıda bulunmak, 
  • Öğrencilerin benlik algısı ve özgüven duygusunu geliştirmek, 
  • Başarısızlık sorunlarını aşmalarında öğrencilere destek hizmeti vermek, 
  • Öğrencilerin sorunlarını çözebilecek davranışlar geliştirmeleri için kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar 
Öğrencilerimizin ders başarısı, aile, arkadaş ve öğretmenleriyle olan sosyal ilişkileri ve kişisel problemleriyle ilgili bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla çeşitli test ve envanterler uygulanır.

Verimli ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısıyla başa çıkma, zamanı iyi kullanma ile ilgili çalışmalar yapılır. Bununla birlikte gelişim dönemleriyle ilgili bilgilendirme ve doğru davranış modellerini kazandırmaya yönelik çalışmalar eğitsel rehberlik faaliyetleri içerisinde yer almaktadır.

Mesleki rehberlik çalışmaları içerisinde, öğrencileri sınav sistemleriyle ilgili bilgilendirme ayrıca ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki yönlendirme faaliyetleri yer almaktadır.

Velilere Yönelik Çalışmalar
Öğrencinin ders durumu, ebeveyn çocuk ilişkisi hakkında görüşme, toplantı ve velilerin çocuklarını daha iyi tanımalarını sağlama amaçlı veli eğitim seminerleri yapılmaktadır.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar
Öğrencilerin ders durumları, davranış şekilleri ve öğrencilerle yapılan tüm çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulunulur. 

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla seminerler verilmektedir.