SAĞLIK HİZMETLERİ


Okulumuzda, öğrencilerimizin sağlık sorunlarına direk müdahale edebilecek ve gerekli önlemleri alabilecek bir hemşirenin görev yaptığı sağlık birimimiz mevcuttur.

Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşan öğrenci hemen sağlık birimine yönlendirilir. 

Acil müdahale gerektiren durumlarda öğrenci, öğretmen ve sağlık birimi yetkilisi tarafından en yakın sağlık merkezine veya hastaneye ulaştırılır ve aynı anda veli durumla ilgili bilgilendirilir. Veliye ulaşılamazsa okul tıbbi gerekleri yerine getirmeye çalışır.

Küçük sınıflarda ilaç kullanması gereken öğrenci için, öğrenci velisi ilaçları gerekli kullanım bilgilerini de içeren açıklamalarla hemşireye teslim eder.Öğrenciye ait sağlık bilgileri ve dikkat edilmesi gereken tüm özel durumlar, öğretmenine ve hemşireye bildirilmesi önemlidir.

Genel aşı uygulamalarında öğrenci velileri, okul idaresince duyuru ile bilgilendirilerek onayları alınmaktadır. Veli onayından sonra aşı uygulaması yapılmaktadır.