Environment Huggers


06 Mayıs 2022

4 Türkiye, 1 Almanya ve 1 Romanya ortaklı  eTwinning projemizi okulumuz adına öğretmenimiz Ceren Tükel yürütmektedir. Bu Proje çevresel duyarlılığın yanında öğrencileri İngilizce öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenmede dijital yeterlilikleri kullanma sürecine dahil etmeyi amaçlamaktadır. Projemiz boyunca aktif olarak Web 2.0 araçları kullanılması, ders içi öğrenci katılımının artırılması ve eğlenceli etkinlikler yapılması hedeflenmektedir. Proje süresi 3 aydır. Proje ekibimize başarılar dileriz.

Projemiz Hakkında

Gelecek nesiller için sorumluluk alıyoruz ve çözümün bir parçası olmak istiyoruz. Uzaktan eğitim serüveni, iklim değişikliği konusunda farkındalık ve anlayışı artırırken gençleri çevresel sorunların çözümlerinde aktif rol almaları için güçlendirmeye güçlü bir şekilde odaklanmaktır. Bu proje, öğrencilere iklim değişikliğini ve onunla mücadeleye yardımcı olmak için hepimizin yapabileceği eylemleri daha iyi anlamalarını sağlıyor. Ayrıca günümüzün zorluklarıyla en yaratıcı ve renkli şekilde başa çıkabilmeleri için çözüm yolları buluyor. Finalde projemiz ortak gökyüzü altında iklim değişikliğine dur diyebilen bireylerin başarılarını anlatacak.

Projemizin amacı

• Öğrencilerimiz bu projede kültürlerarası yeterlilikler kazanmaları için diğer Avrupa sınıfları ile iletişim halinde olmaktır. Bu yeterlilikleri yeni medya ile çalışarak elde ederler. Kendi ülkelerindeki "İklim Değişikliği"ni farklı bir ülkedeki diğer öğrencilerin "İklim Değişikliği" ile karşılaştırmaktadırlar. Proje sonrasında öğrenciler farklı davranış ve kültürlere karşı daha  duyarlı bireyler olacaktır . Amaç, doğa sevgisi, dikkat, doğal dünyaya ilgi, çevremizdeki çevreye yaratıcı bir şekilde bakma yeteneği ve vizyonumuz ve yaratıcılığımızla bir dünya sanatı tablosu yaratmaktır.

 

Çalışma Planımız

·     January 2022 -

Teachers organize an online meeting on zoom for students to meet and communicate.

- All the participants iIvestigate the causes of climate change

- Activity I Students disguise as super heros to stop climate change
They change some behaviors from bad to good .
  

February 2022 -

Online Kahoot game about climate change
- Recycling fashion ( Students turn waste into clothes)

- To draw a before /after picture depending on climate crisis in your country

March 2022-

- Project Awareness Day (World Water Day)

- April 2022 -Project Awareness Day (Earth Day) (To be able to explain the negative effects (Students create an English corner about Biodiversity)

- May 2022 - eTwinning Day activity will be held

- June 2022 - They create an e book as a common product.